Menu

Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille.


Kotouttaminen

Kotoutumislain verkkokäsikirja tarjoaa kotouttamistoimijoille ajantasaista tietoa kotoutumislain soveltamisesta.

Pakolaisten vastaanotto

Pakolaisten vastaanoton -osiosta löydät perustiedot muun muassa kiintiöpakolaisten maahantulosta ja tarvittavista alkuvaiheen järjestelyistä kunnassa.


Lue lisää vastaanotosta

Ajankohtaista

16.2.2017 Hyödynnä Infopankin monikielisiä sisältöjä avoimen rajapinnan kautta

Infopankki.fi‐palvelu avasi verkkosivustonsa tekstisisällöt hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta (API). Sivustolla on maahanmuuttajille tärkeää tietoa lupa‐asioista, työelämästä ja yrittäjyydestä, suomen kielen opiskelusta, asumisesta ja elämästä Suomessa. Kaikki palvelun 12 kieliversiota ovat nyt saatavilla API:n kautta. Infopankin laajuus on noin 3500 verkkosivua.

Lue lisää

15.2.2017 Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosa tulee hakea 28.2.2017 mennessä

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2016 kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä. Hakemukset tulee toimittaa 28.2.2017 mennessä KEHA-keskukseen.

Lue lisää

10.2.2017 Valtion erityisavustusta myönnettiin 10:lle kotouttamistyötä tukevalle järjestöhankkeelle

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi valtakunnallisesti toimiville järjestöille yhteensä 685 000 euroa avustusta kotouttamistyöhön. Vuodelle 2017 myönnetyn rahoituksen tavoitteena on tehostaa kolmannen sektorin toimijoiden kotoutumista tukevaa toimintaa.

Lue lisää

10.2.2017 Kotouttaminen.fi-sivuston uudistaminen voi vaikuttaa väliaikaisesti sivuston sisältöihin

Kotouttaminen.fi-sivustoa uudistetaan. Tämä voi väliaikaisesti vaikuttaa sivuston ja osaamiskeskuksen sosiaalisen median päivitystiheyteen, uutisten ja blogien ilmestymiseen sekä sivuston sisältöihin. Tavoitteena on julkaista uusi sivusto maaliskuussa.

Lue lisääKotona Suomessa -hanke

Koti piirustus pieni

Kotona Suomessa -hanke kehittää maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluja ja prosesseja.

  • Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.


Lue lisää Kotona Suomessa -hankkeesta.


Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa taloudellisesti, järjestämällä koulutuksia ja lisäämällä tietoa pakolaisuudesta.


Lue lisää Sylvia-hankkeesta