Menu

Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille.


Kotouttaminen

Kotoutumislain verkkokäsikirja tarjoaa kotouttamistoimijoille ajantasaista tietoa kotoutumislain soveltamisesta.

Pakolaisten vastaanotto

Pakolaisten vastaanoton -osiosta löydät perustiedot muun muassa kiintiöpakolaisten maahantulosta ja tarvittavista alkuvaiheen järjestelyistä kunnassa.


Lue lisää vastaanotosta

Ajankohtaista

24.8.2016 Tervetuloa Poikkeustilan sukupolvet – Irakilaispakolaisuus Suomessa -tutkimusraportin julkistamistilaisuuteen

Tiistaina 30.8. klo 10 julkaistaan tutkija Marko Juntusen Poikkeustilan sukupolvet – Irakilaispakolaisuus Suomessa -tutkimusraportti, joka on ensimmäinen laaja katsaus irakilaisista Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tilaama katsaus palvelee muun muassa irakilaispakolaisia kohtaavia maahanmuuttotyön asiantuntijoita.

Lue lisää

22.8.2016 Tutkimus valottaa ulkomaalaisten opiskelijoiden sijoittumista Suomessa opintojen jälkeen

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n teettämässä selvityksessä tarkastellaan suomalaisista korkeakouluista valmistuneiden ulkomaalaisten tilannetta 1, 3 ja 5 vuoden kuluttua valmistumisesta. Viiden vuoden jälkeen lähes puolet opiskelemaan tulleista ulkomaalaisista on Suomessa töissä, ja noin kolmannes valmistuneista on muuttanut pois Suomesta.

Lue lisää

22.8.2016 Kotouttamista koskeva pohjoismainen yhteistyöohjelma hyväksyttiin kesällä

Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN) hyväksyi kesäkuussa 2016 pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan pohjoismaisen yhteistyöohjelman käynnistämisen vuosille 2016–2018. Ohjelmaan liittyvään työhön rekrytoidaan neuvonantaja.

Lue lisää

18.8.2016 Syksyn AMIF-haku avataan syyskuun alussa

Kotoutumistoimien osalta kannustetaan hakemaan erityisesti alueellisesti laajempia ja useampien kuntien yhteistyönä toteutettavia hankekokonaisuuksia, joissa kehitetään kestäviä ratkaisuja kotoutumisen alkuvaiheeseen, sekä järjestötoimintoja tukevia laajempia yhteishankkeita.

Lue lisääKotona Suomessa -hanke

Koti piirustus pieni

Kotona Suomessa -hanke kehittää maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluja ja prosesseja.

  • Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.


Lue lisää Kotona Suomessa -hankkeesta.


Sylvia2-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Sylvia2-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa taloudellisesti, järjestämällä koulutuksia ja lisäämällä tietoa pakolaisuudesta.


Lue lisää Sylvia2-hankkeesta