Menu

Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille.


Kotouttaminen

Kotoutumislain verkkokäsikirja tarjoaa kotouttamistoimijoille ajantasaista tietoa kotoutumislain soveltamisesta.

Pakolaisten vastaanotto

Pakolaisten vastaanoton -osiosta löydät perustiedot muun muassa kiintiöpakolaisten maahantulosta ja tarvittavista alkuvaiheen järjestelyistä kunnassa.


Lue lisää vastaanotosta

Ajankohtaista

18.1.2017 Väestöliitto etsii osallistujia työuramentorointiryhmiin

Väestöliitto etsii osallistujia uusiin työuramentorointiryhmiin. Työuramentoroinnin tehtävänä on tukea Suomeen muuttaneita kansainvälisiä osaajia ja auttaa heitä luomaan verkostoja sekä syventää suomalaisen työelämän ja tapojen tuntemusta.

Lue lisää

18.1.2017 Kotouttaminen on kumppanuutta -seminaarissa pohdittiin hyviä malleja, etsittiin ratkaisuja ja verkostoiduttiin

Miten kumppanuuksien avulla voidaan edistää kotouttamista, ja miten kotouttava kumppanuus rakennetaan? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastausta työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä Kotouttaminen on kumppanuutta -seminaarissa tiistaina 17.1. Seminaarin avannut ministeri Jari Lindström korosti, että kotouttamista ei tehdä yksin: Järjestöt, työnantajat sekä ihmisten oma aktiivisuus ovat kaikki tärkeitä tekijöitä kotoutumisessa.

Lue lisää

17.1.2017 Julkaisu: Kontekstin merkitys vähemmistöjen välisiä suhteita muovaavana tekijänä on huomattava

Kahden vähemmistön väliset suhteet eivät riipu ainoastaan kyseisistä ryhmistä, vaan monella tavalla myös ympäröivästä yhteiskunnasta. Merkitystä on myös suhteella enemmistöryhmiin. Kontekstin merkitys vähemmistön välisiä suhteita muovaavana tekijänä on niin huomattava, että sama tekijä voi eri konteksteissa vaikuttaa jopa päinvastaisilla tavoilla. Tämä käy ilmi uudesta julkaisusta Vähemmistöjen väliset suhteet: tutkimustuloksia ja toimintaehdotuksia.

Lue lisää

30.12.2016 Kotona Suomessa -hankehaun infotilaisuus on katsottavissa verkossa

Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden valtakunnallinen ESR-hankehaku on auki 2.12.2016–1.3.2017. Hakua koskeva infotilaisuus järjestettiin perjantaina 2.12.2016. Tilaisuuden puheenvuoroista kuvatut tallenteet on julkaistu kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla.

Lue lisääKotona Suomessa -hanke

Koti piirustus pieni

Kotona Suomessa -hanke kehittää maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluja ja prosesseja.

  • Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.


Lue lisää Kotona Suomessa -hankkeesta.


Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa taloudellisesti, järjestämällä koulutuksia ja lisäämällä tietoa pakolaisuudesta.


Lue lisää Sylvia-hankkeesta