Menu

Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille.


Kotouttaminen

Kotoutumislain verkkokäsikirja tarjoaa kotouttamistoimijoille ajantasaista tietoa kotoutumislain soveltamisesta.

Pakolaisten vastaanotto

Pakolaisten vastaanoton -osiosta löydät perustiedot muun muassa kiintiöpakolaisten maahantulosta ja tarvittavista alkuvaiheen järjestelyistä kunnassa.


Lue lisää vastaanotosta

Ajankohtaista

7.10.2016 Valmistautumisesta sujuvuutta kiintiöpakolaisten vastaanottoon – monella kunnalla on edellytykset myös hätätapausten vastaanottamiseen

Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanotto kuntiin ei usein eroa merkittävästi muiden kiintiöpakolaisten vastaanotosta, todettiin työ- ja elinkeinoministeriön sekä Maahanmuuttoviraston kiireellistä uudelleensijoitusta käsittelevässä seminaarissa torstaina 29.9.2016. Psykososiaalisen tuen sekä terveyspalvelujen saatavuuden varmistaminen kunnassa ennakkoon on hätätapausten vastaanottoon valmistautumisessa tärkeää.

Lue lisää

4.10.2016 Pohjois-Pohjanmaalla aloitti uusi etäneuvontapalvelu maahanmuuttajille

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa kehitetyn Info-Lango-palvelun tavoitteena on varmistaa, että maaseudulla asuvat maahanmuuttajat saavat tasalaatuista ja yhdenmukaista neuvontaa. Monikielisessä ja maksuttomassa palvelussa asiakas saa opastusta esimerkiksi asumiseen, työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

3.10.2016 Helsingissä järjestetään koulutus ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten edustajille

Lastensuojelun Keskusliitto, Pelastakaa Lapset ry ja Aretai Oy järjestävät Helsingissä 12.10.2016 koulutusseminaarin, jossa käsitellään uhkaavien kokemusten ja mahdollisen traumatisoitumisen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, jotka ovat saapuneet yksin turvapaikanhakijoina Suomeen. Tilaisuuteen ilmoittautuminen on käynnissä.

Lue lisää

3.10.2016 Alaikäisten vastaanottokeskuksia muutetaan oleskeluluvan saaneiden lasten perheryhmäkodeiksi

Suomeen ilman huoltajaa tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille perustettuja vastaanottokeskuksia muutetaan perheryhmäkodeiksi tai tuetun asumisen yksiköiksi. Uusi käytäntö auttaa kotoutumisessa ja säästää yhteiskunnan varoja.

Lue lisääKotona Suomessa -hanke

Koti piirustus pieni

Kotona Suomessa -hanke kehittää maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluja ja prosesseja.

  • Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.


Lue lisää Kotona Suomessa -hankkeesta.


Sylvia2-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Sylvia2-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa taloudellisesti, järjestämällä koulutuksia ja lisäämällä tietoa pakolaisuudesta.


Lue lisää Sylvia2-hankkeesta