Menu

Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille.


Kotouttaminen

Kotoutumislain verkkokäsikirja tarjoaa kotouttamistoimijoille ajantasaista tietoa kotoutumislain soveltamisesta.

Pakolaisten vastaanotto

Pakolaisten vastaanoton -osiosta löydät perustiedot muun muassa kiintiöpakolaisten maahantulosta ja tarvittavista alkuvaiheen järjestelyistä kunnassa.


Lue lisää vastaanotosta

Ajankohtaista

23.6.2016 Ennakkotieto: Valtionavustus valtakunnallisille järjestöille kotoutumista tukevaan työhön haettavaksi syksyllä

Työ- ja elinkeinoministeriössä tulee haettavaksi ajalla 19.9.2016–16.10.2016 valtionavustusta. Haku on tarkoitettu hankkeille, joilla kehitetään paikallistason yhdistysten osaamista niin, että etenkin pakolaisina tai humanitaarisista syistä maahan tulleiden henkilöiden kotoutumisen tueksi tehtävä toiminta vahvistuu ja tehostuu.

Lue lisää

23.6.2016 Alueet-osio on avattu kotouttaminen.fi-sivustolla

Kotouttaminen.fi-sivustolla on avattu Alueet-osio, johon on koottu tietoa maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyvää tietoa alueittain. Osiosta löydät mm. lyhyen aluekuvauksen, alueelliset kotouttamisohjelmat sekä ELY-keskusten maahanmuuttoyhteyshenkilöiden yhteystiedot. Jatkossa osiota kehitetään ja se täydentyy mm. aluekohtaisilla tilastoilla.

Lue lisää

23.6.2016 Selvitys: kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajavanhempien koulutusten kysyntä kasvaa

Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) teettämässä Kielitaitoa ja hyvinvointia -selvityksessä kartoitetaan kotoutumista tukevan koulutuksen malleja, joiden kohderyhmänä ovat kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttajavanhemmat. Selvityksen mukaan koulutuksia ei voida ohjata pelkästään valtakunnallisella toimintaratkaisulla, vaan niiden kehittäminen vaatii myös kuntien omaa aktiivisuutta.

Lue lisää

22.6.2016 Yhteistyö OECD:n kanssa tuotti aktiivisen työpajapäivän ja paljon näkemyksiä kotoutumisen solmukohdista

Kotouttamisen osaamiskeskus tekee yhteistyötä OECD:n kanssa kartoittaakseen Suomen kotouttamispolitiikan sujuvuutta ja onnistumista. Tavoitteeseen päästään monivaiheisen prosessin avulla, jossa haastatellaan kotoutumisen ammattilaisia.

Lue lisääKotona Suomessa -hanke

Koti piirustus pieni

Kotona Suomessa -hanke kehittää maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluja ja prosesseja.

  • Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.


Lue lisää Kotona Suomessa -hankkeesta.


Sylvia2-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Sylvia2-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa taloudellisesti, järjestämällä koulutuksia ja lisäämällä tietoa pakolaisuudesta.


Lue lisää Sylvia2-hankkeesta