Menu

Kumppaneiden lupauksia

6.6.2016 Mosaiikki ry lupaa jatkaa kotoutumista tukevaa kaksikielistä työtä

Mosaiikki ry lupaa edelleen jakaa ajankohtaista ja hyödyllistä maahanmuuttajille suunnattua tietoa suomen ja venäjän kielellä, mikä edistää heidän kotoutumistaan ja integroitumistaan Suomen yhteisöön ja kulttuuriin.

Lue lisää


12.2.2016 Arffman Consulting Oy: Lupaamme toteuttaa vaikuttavia kotoutumisen palveluita

Lupaamme jatkossakin kehittää ja toteuttaa vaikuttavia kotoutumisen palveluita asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille koko Suomen alueella. Valtakunnallisena toimijana Arffman Consulting Oy lupaa välittää tietoa ja soveltaa havaittuja hyviä kotoutumisen käytäntöjä eri puolilla maata.

Lue lisää


7.1.2016 Kirkko Helsingissä: Lupaamme toimia rasismin ehkäisemisessä, kotoutumisen tukemisessa ja hyvän sosiaalisen yhteiselämän edistämisessä

Keinoinamme ovat oman laajan toimintamme kynnyksen madaltaminen, suomenkielen opetuksen järjestäminen, tarjoamalla mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön ja etsimällä kanavia tarjota työllistymismahdollisuuksia, edistämällä hyviä suhteita eri uskonnollisten yhteisöjen välillä, tekemällä yhteistyötä laajasti eri verkostoissa.

Lue lisää


9.12.2015 Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma: Lupaamme tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien kotoutumista ja yhdenvertaista oikeuksien toteutumista

Lupaamme edistää vamman tai pitkäaikaisen sairauden kanssa elävien maahanmuuttajien kotoutumista ja itsenäistä elämää Suomessa. Lupaamme tekevämme jatkossakin laadukasta asiakastyötä, jolla tuemme tähän kaksoisvähemmistöön kuuluvia henkilöitä ja heidän läheisiään elämään mahdollisimman täysipainoista elämää.

Lue lisää


9.12.2015 Tuglas-seura: Lupaamme tukea Suomen suurimman vähemmistön, virolaisten, kotoutumista ja osallisuutta Suomessa

Tuglas-seura lupaa tukea Suomen suurimman vähemmistön, virolaisten, kotoutumista ja osallisuutta Suomessa.

Lue lisää


25.11.2015 Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatoimisto: Työkokeilupaikkoja maahanmuuttajille

Lupaamme haastaa Rovaniemen kaupungin eri sektoreiden toimijat tarjoamaan maahanmuuttajille työkokeilupaikkoja. Usein suomenkielen koulutukset käyneillä maahanmuuttajilla on vaikeuksia löytää väyliä työelämään. Yksi tärkeä väylä on mahdollisuus päästä työkokeiluun. Usein kuitenkin yhteistyössä TE-toimiston kanssa suunniteltavan työkokeilupaikan saaminen voi osoittautua erittäin vaikeaksi.

Lue lisää


25.11.2015 Ihmisoikeusliitto: Lupaamme edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia maahanmuuttajayhteisöissä

Lupaamme edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia maahanmuuttajayhteisöissä sekä toimia yhdessä niiden kanssa erityisesti tyttöjen ympärileikkauksen ja ns. kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi lupaamme, että sitoudumme kaikessa toiminnassamme yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseen sekä rasismin vastustamiseen. Edistämme myös viharikosten parempaa tunnistamista muun muassa vaikuttamalla poliisien koulutukseen ja käytäntöihin.

Lue lisää


24.11.2015 Selkokeskus ja Yle Uutiset selkosuomeksi: Lupaamme kannustaa ja tukea työyhteisöjä, jotka haluavat puhua selkosuomea maahanmuuttajatyöntekijöiden kanssa

Puhu selkokieltä! -kampanjassa annetaan vinkkejä selkopuheeseen ja muokataan selkokielelle työelämän sanastoa. Työyhteisöt voivat ilmoittautua mukaan, haastaa toisiaan ja kertoa omista hyvistä kokemuksistaan. Työpaikka on mainio paikka oppia kieltä!

Lue lisää


24.11.2015 Tammenlehvän Perinneliitto ry: Lupaamme osallistua maahanmuuttajien kotouttamiseen jakamalla syyskuussa julkaisemaamme teosta

Tammenlehvän Perinneliitto ry:n julkaisema kirja auttaa omalta osaltaan ymmärtämään Suomea, sen historian vaikeita aikoja, mutta nimenomaan veteraanien parhaimpien arvojen, oikeudenmukaisuuden, velvollisuudentunnon, yhteisöllisyyden ja isänmaallisuuden, syntyhistoriaa.

Lue lisää


19.11.2015 Helsingin seudun kesäyliopisto: Edistämme monimuotoisuutta ja kansainvälisyyttä

Vuosi 2016 on Helsingin seudun kesäyliopiston 50-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden aikana aiomme käsitellä monimuotoisuuden teemaa monin eri tavoin paitsi luentotarjonnassamme, myös tulevassa blogissa verkkosivuillamme. Haluamme tuoda aihetta esiin antamalla äänen asiantuntijoille sekä luennoilla että verkossa. Tavoitteena on tuoda esiin harkittuja, asiantuntijatietoon perustuvia puheenvuoroja ja edistää näin elinikäistä oppimista sekä laadukasta yhteiskunnallista keskustelua.

Lue lisää


19.11.2015 Familia ry: Lupaamme edistää kahdensuuntaista kotoutumista Suomessa.

Familia ry ja kahden kulttuurin perheiden Duo-hanke kehittävät kahdensuuntaista kotoutumista tukevaa toimintaa maahan muuttaneille, suomalaisille sekä kahden kulttuurin pareille ja perheille.

Lue lisää


19.11.2015 Suomen Vapaakirkko ja ViaDia ry: Kaksisuuntaista kotoutumista edistämässä

Lupaamme edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja suomen kielen oppimista arjessa keskittymällä maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi lupaamme olla ohjaamassa heitä olemassa olevien palvelujen ja toimintojen piiriin rinnalla kulkien ja mahdollistaa työkokeilujaksoja paikallisseurakunnissa ja ViaDia yhdistysten piirissä.

Lue lisää


Seuraavat